onsdag 14 maj 2014

Fyra grundkomponenter

Kondensatorn lagrar laddning. En kondensator byggs upp av två elektriskt ledande ytor som inte berör varandra. Mellan ytorna finns ett isolerande material. En elektrisk ström som kopplas till ytorna gör dem laddade. Den ena ytan får plusladdning och den andra minusladdning.Dioden likriktar ström. Dioden släpper igenom ström åt ena hållet men inte åt det andra.

Motståndet/resistorn används för att minska strömmen i en krets. Motståndet/resistorn har resistans. Enheten för resistans är 1 ohm (1Ω).  Resistorn försvårar för den elektriska strömmen att ta sig fram. Man kan alltså styra elektriska strömmar med resistorer.

Transistorn förstärker en variation i strömmen.  Transistorer byggs av tunna skikt av kisel, de drar mycket lite ström och tål hårda stötar. Den låter en mycket svag ström styra en starkare ström.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar