torsdag 27 mars 2014

Frågor kring växthuseffekten

1. 1800-talet
2. Svante Arrhenius var en svensk forskare som visade koldioxidens roll för växthuseffekten. Han förutspådde att förbränning av kol skulle förstärka växthuseffekten och höja temperaturen.
3. Det är varmare på planeten Venus än på Jorden. På grund av att det finns för mycket växthusgaser där. 
4. På Mars är det kallare än på Jorden. Där är temperaturen minus 20 grader på grund av att det finns för lite växthusgaser. 
5. Det finns för mycket respektive för lite växthusgaser på Venus och Mars. 
6. På 1980-talet gjordes en viktig upptäck. Forskningsstationen i Antarktis undersökte isen och på så sätt kunde de följa klimatets och atmosfärens utveckling under 400 000 år. Forskarna sa att koldioxidhalten i atmosfären förutspår den kommande temperaturen. De upptäckte att koldioxidhalten i de högsta islagren stiger till nivåer som inte existerat på 400 000 år. Temperaturen skulle enligt deras hypotes stiga i motsvarande grad.
7. 0,7 °C
8. Mellan 2-6 °C
9. Vattenånga, koldioxid, ozon, metangas.
10. Boskapsuppfödning släpper ut stora mängder metangas i atmosfären och bidrar till växthuseffekten. När organismer bryts ned bildas metangas. Djuren i boskapen släpper ut mycket metangas genom spillning. 
11. Ett avtal som länder skriver på där man lovar att man ska minska en viss mängd utsläpp på en viss tid. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar