torsdag 15 mars 2012

Syfte: Sifferbehandla och rita diagram i programmet Numbers. 
Mtrl: Pinne, våg, såg, täljarkniv, måttband, dator (Numbers).
Utförande: Vi gick ut i skogen och hämtade en ganska tjock pinne. Den torkades sedan av så att allt smuts försvann. Tyngdpunkten mättes sedan ut med hjälp av en kniv. Pinnen lades på knivsegget och där pinnen inte tippade, där sågade vi sedan pinnen så att pinnen delades i två. Dom vägdes sedan på en våg och mättes även med ett måttband. Resultaten skrevs in i programmet Numbers, där även längden multiplicerades med vikten. Vi bildade sedan stapeldiagram i samma program, Numbers. 
Resultat: 
Grupp 2s resultat

De med störst vridmoment i Grupp 2.

Medelvärde på Grupp 2.

Slutsats: Om du har varit ytterst noggrann och hittat tyngdpunkten så ska dina staplar som visar längden x brädden vara exakt lika höga. Dina pinnar behöver inte alls väga lika mycket, eller var lika långa, bara de blir samma produkt när du har multiplicerat dom tillsammans. I grupp 2 så var det ingen som hittade den exakta tyngdpunkten, men det var vissa som var väldigt nära. I ca 7 av 14 fall blev staplarna någorlunda jämna. Det motsvara r alltså 50% av Grupp 2. Medelvärdet på Grupp 2 bevisar att vi inte hittat den exakta tyngdpunkten i alla grupper, då man kan se att stapel 1 är en aning kortare än stapel 2
Felkälla: Diagrammet kan lätt bli fel om man inte särar på de som har väldigt tunga och långa pinnar från de som har mindre tunga pinnar som väger mindre. Annars blir det lätt så att det tunga och långa pinnarna trycker ner dom lätta och korta pinnarna och det blir då svårare att få fram ett resultat och en slutsats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar