måndag 26 september 2011

Kemifrågor

Minns du? 11-09-26 s.41
1. Fasta kemikalier, metaller, tändstickor, papper och fasta ämnen får aldrig slängas i vasken.
  1. a) En orange kvadrat med en eld på. 
3. Jord, vatten och sten. Blandningar är lätta att separera och man kan se de olika sakerna som finns i blandningen.
4. a) Man skiljer de olika ämnena från varandra. De olösliga resterna stannar i filtret.
  1. Destillation innebär att man t.ex kan avsalta saltvatten genom att koka upp vattnet och sedan kyla ångan. Saltet blir då kvar.
  1. Kromatografi är ett sätt att skilja på de färgade ämnen.
  1. När du bygger kaffe löser de varma vattnet ut vissa ämnen i kaffepulvret.
5. a) Koka upp vattnet och kyla ångan. Saltet kommer stanna kvar i kastrullen medans vattnet blir till ånga.
  1. För att få bort fasta ämnen kan man använda dekantering. 
  2. Man kan använda sig av kromatografi.
Förstår du?
  1. Man gör olika experiment för att undersöka olika saker. Som forskande kemist gör man experiment och undersökningar tillsammans med andra forskare. 
  1. Man skadar miljön och även naturen om man inte har regler för var man ska slänga sitt skräp. Om farliga saker kommer ut i naturen kan den förstöras. Även djuren kan bli skadade. 
  1. Om man har för mycket vätska/vatten t.ex när man lagar mat så kan man ånga bort det. Man kan ta bort socker också genom att koka upp vattnet. T.ex om man har pepsi eller något liknande och filtrerar med hjälp av ett speciellt ämne som ser ut som kol så försvinner allt förutom sockret och vattnet. Om man sedan kokar upp det så har man bara socker kvar.
  1. Likheter: Båda brukar vara varma och man använder sig av vätskor.
Skillnader: I destillation så har man en lösning från början. I extraktion blir det till en lösning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar